توضیحات پروژه

کانکس سه اتاقه اداری تیپ A به ابعاد 12×3 با سه درب مجزا از بیرون و پوشش داخلی p.v.c طرح چوب