توضیحات پروژه

کانکس سه اتاقه اداری تیپ A با سه درب مجزا از بیرون