توضیحات پروژه

کانکس مدیریتی از ورق گالوانیزه طرح چوب به ابعاد 4×10 دارای دو اتاق مجزا